Barış mitingi çağrıcılarından biri olan TTB ve o dönem TTB Merkez Konsey Üyesi olan Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, meslek, emek örgütlerinin ülkede barış olması, artık kimsenin ölmemesi arzusu ile bu mitingi hazırladığını söylüyor.

O gün yaşananları anlatan Erdoğdu, patlama sonrası çok kısa bir süre şaşkınlık, kaçışma olduktan sonra ortama soğukkanlılığın hâkim olduğunu, Türk Tabipler Birliği (TTB) Ankara Tabip Odası (ATO) Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) sendikasından hekim ve sağlıkçıların patlama alanına yakın olması nedeniyle dakikalar içinde olaya müdahale etme imkânları olduğunu ifade ediyor. Erdoğdu sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Ancak patlamadan dakikalar sonra tahminen 10.25’te Sıhhiye ve Yenimahalle yönlerinden gelen çevik kuvvet ekipleri, gaz tüfeği ile ölülerin ve ağır yaralıların olduğu alana yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gaz sıktılar.

O sırada yaralılara müdahale eden kalp masajı yapan birçok hekim yoğun gaz bulutu içinde kaldıkları için yaşam desteğini sürdüremez hale geldi.. Güvenlik güçlerinin yaralılara müdahaleyi engellemesine, ambulansların alana girişinin geciktirmesine rağmen sağlıkçılar; ölü muayenesi, nabız, bilinç durumu muayenesi, yaralıların triajı, solunum yolunun açılması, kalp masajını içeren temel yaşam desteği yapmaya devam etti.”

Erdoğdu, hastanelere yaralılar ulaştırıldığında acil servislerdeki hekim ve sağlıkçıların yaralılara hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini söylüyor. Erdoğdu, toplam 25 hastaneye alana yakınlığına, yaralanmanın ciddiyetine göre başvuru gerçekleştiğini ifade ederken, ortopedistlerin, genel cerrahların, beyin cerrahlarının, ürologların, anestezi uzmanlarının, hemşirelerin, teknisyenlerin tatil günü olmasına rağmen olayı haber aldıktan sonra evlerinden hızla çalıştıkları hastanelere geldiklerini belirtiyor. Erdoğdu sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bu saldırı yaralılarda, ölenlerin yakınlarında, emek meslek örgütü yöneticileri ve üyelerinde, mitinge katılanlarda anlık ve belki de tüm hayata yayılan ruhsal travmaya yol açmıştır. Alanda yaşamını yitiren insanların sayısı 40, direkt hastane morglarına getirilen ve acilde müdahale sırasında, ameliyat masasında kaybedilen insanların sayısı 60’tır.

Yaralı olarak gelen ve sonra hayatını kaybeden insanların sayısı ise dört. Toplamda 104 kişi yaşamını kaybetti. İlk ölümlerin patlamanın yarattığı çarpma etkisi ve yüksek ısı nedeniyle akciğerde yaygın kanama sonucu olduğu düşünülmektedir. Ortaya çıkan yüksek ısı ciddi yanıklara yol açmış, basınç ve yüksek ses nedeniyle birçok kişide işitme kaybı, göz kaybı gelişmiştir.”