OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 daralma beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 0,2'ye revize etti. Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgından tam anlamıyla toparlanmasının zaman alacağı ifade edildi. Bunun yanında hedefli teşvikler ve yapısal reformların da Türkiye'nin toparlanmasını destekleyeceği belirtildi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye'ye ilişkin beklentilerinde revizyona gitti. 

OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 daralma beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 0,2'ye revize ederken OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin 2022 büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e çıkardı.

OECD, Türkiye'de ortalama enflasyonun 2021'de yüzde 12 ve 2022'de yüzde 10 olacağını tahmin etti.

Özel tüketim harcamalarının 2021'de yüzde 3,9; kamu harcamalarının ise yüzde 2,1 artması öngörüldü. İhracatın yüzde 7,6 artış kaydedeceğini beklentisini paylaşan kuruluş ithalatın da 2021'de yüzde 9,3 büyüyeceğini tahmin etti.

2021'de yüzde 13,7 işsizlik öngören kuruluş cari açığın Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranının ise yüzde 4,6 olacağını belirtti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgından tam anlamıyla toparlanmasının zaman alacağı ifade edildi. Bunun yanında hedefli teşvikler ve yapısal reformların da Türkiye'nin toparlanmasını destekleyeceği belirtildi.