Eser Karakaş

Eser Karakaş
Eser Karakaş

04.05.2022 - 00:03

Sabancı Holding’e ait bankanın büyük karları saçma sapan düzenlemelerle elde ettiği bir yerde aynı Holding’in bir şirketi de bir çalışanını Kadir gecesi paylaşım nedeniyle işten atıyor.

03.05.2022 - 00:01

Kendi çalışanını bir paylaşım için dahi sahiplenemeyen bir büyük burjuvazi (Sabancı), yürütme erkinin tamamen güdümünde, durumdan vazife çıkarmaya eğilimli hukuk dışı bir yargı.

26.04.2022 - 23:58

Kanımca en önemli soru muhalefetin seçeceği stratejiye bağlı olarak Erdoğan’ın siyasi maksimizasyon planı ne olacak?

//