20.10.2020 - 23:55   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

Eser Karakaş

Eser Karakaş
Eser Karakaş

17.10.2020 - 00:02

Demokrasi ve hukuk ne zaman geriliyor ya da günümüzde olduğu gibi adeta tümüyle ortadan kalkıyorsa o zaman bu “ulusal çıkar” söylemi hep zirve yapıyor.

14.10.2020 - 00:02

Bu tercihin kökeninde olsa olsa yolsuzluk arayışları olabilir çünkü siyasetin finansmanında en yoğun kullanılan yöntem rekabetçi fiyatların çok üzerinde verilen merkezi ve yerel ihaleler.

07.10.2020 - 00:02

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında millet (din, mezhep) kelimesini Türkçeye nasyon, ulus biçiminde tanıtmak ama Türk milleti derken de Müslümanları kapsamak muhteşem (!) bir sosyal mühendislik.

30.09.2020 - 00:01

Bu arz-talep dengesizliğini döviz talebini kısa vadede düşürerek de çözmeye çalışacak akl-ı evveller çıkabilir ama bu yol sadece sistemin iflasını hızlandırır.

29.09.2020 - 00:01

Türkiye Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, vs. başka bir devletin vatandaşları olan Türkler için 'soydaş' kelimesini kullanamaz, kullanırsa anayasa hukukunun matematiğini ihlal etmiş olur.