Son dönemde Rusya basınında devlet başkanı Vladimir Putin ve elitler arasındaki oluşan ilişkiler tartışılıyor. Bu zamanda bu ilişkilerin her zamankinden daha fazla gerginleştiğinden söz edebiliriz. Nedeni ise çok basit o da para, yani ekonominin düşmesinden dolayı paranın yetersizliği. Yani paylaşılan pasta küçüldü ama elitlerin hepsi eskisi gibi büyük paylarını almaya devam etmek istiyor. Ancak büyümekte olan kriz şartlarında bu pek mümkün gözükmüyor.

Bu noktada Putin ve yakın çevresi için tehlike oluşuyor. 20 yılık iktidarı suresi boyunca Putin elitler-yönetici sınıf için gelirlerinin artması konusunda hakem ve garantör rolünü oynuyordu. Şimdi ise bu model işlemiyor.

Şu anda devlet başkanı Putin bu iktidar ve finans klanların alıştıkları tüketim boyutu ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 2008 ve 2014'de tüketimin azaldığını söyleyebiliriz ama bugünkü kriz kadar değildi ve oligarşi ve elitler istediklerine yine de ulaşıyorlardı. Şimdi ise durum çok farklı. Rusya devleti iç ekonomiyi dengelemek için iç kaynaklarını tüketti. Ama bu muazzam yatırım ve ekonomik harcamaya rağmen büyüme olmadı ve olmayacak gibi gözüküyor.

Objektif olarak Vladimir Putin, Rusya elitleri için uygun olmamaya başladı çünkü onların eskisi gibi kazanmak istediği paraları onlara veremiyor. Nedenleri ne olursa olsun onların için önemli değil. Onlar için önemli olan yaptıkları anlaşma ve devlet başkanı o anlaşmanın gereğini yerine getiremiyor. Eğer şimdiden bile başlamamışlarsa bile bundan dolayı da elitlerin alternatif arayışlara başlayacağından söz edebiliriz. Tabi böyle bir planın ana maddesi insanları sokağa dökmektir, genel bir rahatsızlığı yaratmaktır ve bunun olabilmesi için halkı çileden çıkarmaları lazım. İşte şu anda sözüm ona meşhur liberaller tam da bu işle meşguller ki kriz dönemde ihtiyaçları olan vatandaşa hitap etmeye başlıyorlar.

Ruble kurunun düşürülmesini sağlıyorlar ve eğer Vladimir Putin'e karşı komplolarının başarılı olacağını hissederlerse o zaman da devalüasyon ve paranın değersizleşmesini uygulayacaklar. Rusya bir yol ayrımındadır ve sürecin nasıl gelişeceğini önümüzdeki zaman belirleyecek.