24.10.2020 - 14:27   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

Muhammed Salar

Muhammed Salar
Muhammed Salar

25.03.2019 - 00:01

Şimdiki batıl siyasete eklemlenen ezberci ortodoksi Nurculuğun rağmına O’nu, mesajlarıyla birlikte doğru anlayıp doğrulayacak kuşaklar olacaktır.

28.12.2018 - 00:01

Aleyhimizde tanıklık yapacak koskoca bir yılı, 2018’i heba ettik bari 2019’da barışı konuşalım, barış ve adalet için fırsat kollayalım.

21.12.2018 - 00:01

Sermayesi gittikçe tükenen bir iktidara karşın, toplumun değerlerini ciddiye alan, İslâm’ın anlamına, özüne dokunan güçlü ve sağlıklı bir muhalefeti inşa etmek çok mu zor?

14.12.2018 - 00:01

Nursi, kitaplarında Şarkî Anadolu gibi uyduruk tanımlamalara da tenezzül etmemiştir. O, her zaman Kürdler’in yaşadığı coğrafyayı Kürdistan olarak isimlendirmiştir.

07.12.2018 - 00:01

Takip edilmesi gereken güvenli ve sağlıklı yöntem; zalim otoriteye karşı sus-pus olmak, itaat, yandaşlık ve riyakârlık yapmak değil; ‘emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker’dir.

30.11.2018 - 00:01

Bir siyaset bilimi kavramı olan çoğulculuk; günümüzde Demokrasi’nin vazgeçilmezlerinden kabul edilse de Müslüman toplumun bir türlü bu kavramı içselleştirememesi düşündürücüdür.

23.11.2018 - 00:01

İslâmla demokrasiyi örtüşür gören batılı sosyal bilimciler ve İslâm düşünürleri olduğu gibi bunları taban tabana zıt görenler de az değildir gerekçeleri yer yer farklılık gösterse de.

16.11.2018 - 00:01

İslâm toplumunun uluslararası arenadaki ağırlığı; lüks saraylar yaparak, gökdelenler dikerek, altın ibrikten abdest alarak artmayacaktır.

09.11.2018 - 00:01

Evet, bireyi ve toplumu dini söylem ve kavramlar kadar etkileyen başka bir lügat daha keşif edilmedi.

02.11.2018 - 00:01

Kitap ehli ile ilişkileri sadece din savaşı üzerinden ele alan kaba ve zahiri bir okuma hem ayetin indiriliş sebepleri açısından hem de Kur’an’ın bütünselliği açısından sakat ve tutarsızdır.