09.05.2021 - 06:59   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

Muhammed Salar

Muhammed Salar
Muhammed Salar

28.04.2021 - 00:02

Evet; anti-demokratik, despot rejimlerin darbeler gibi şiddet içerikli eylemlere veya isyanlara her zaman ihtiyaçları vardır. Yoksa uzun ömürlü olamazlar!

14.04.2021 - 00:02

'Bitlis Hadisesi' ismiyle anılan ve Şeyh Selim, Şeyh Şehabeddin, Seyyid Ali’nin öncülük ettiği hareket, 1914 Mart'ında Bitlis'te cerayen etti.

07.04.2021 - 00:01

Bediüzzaman'a dair, Kürdlüğünü unuttuğu, egemen ırk ve sınıfların safında yer aldığı veya statükocu bir pozisyon takındığı şeklindeki hakikatten kopuk yargılarda bulunmak yanlıştır.

31.03.2021 - 00:02

Yandaşıyla, sağcısıyla solcusuyla siyaset, yargı, eğitim, diyanet tüm kurumlarıyla toplum olarak farkına varmalıyız ki; her güzellik ve iyiliğin özü ve başı yalanı terk edip doğru olmaktır.

24.03.2021 - 00:02

Bediüzzaman'ı üç-beş mevlütle anma kolaycılığına kaçmak yerine, zengin öğretisiyle, isabetli mücadele yöntemi ve derin tespitleriyle yüzleşerek anlamaya çalışalım.

21.03.2021 - 00:46

Bu izahlardan sonra, kimi Müslümanların endişelerinin giderilmiş olması gerekir. En azından bileceğiz ki; ‘mahlukatın bayramı’ Newroz düşmanlığının kimseye faydası yoktur.

17.03.2021 - 00:02

Zulmü ve zalimi kötüleyen İslam; mazlumu ise övmemiş ancak mazlumun haklarını savunup gasp edilen haklarını geri almak için mücadele etmesini değerli bulmuştur.

10.03.2021 - 00:02

Îsevîlerle Muhammedîlerin hayırda yarışmak gibi elzem bir sorumlulukları var ve bunun için de diyalog, dayanışma ve işbirliği içerisinde bulunmaları şarttır.