Muhammed Salar

Muhammed Salar
Muhammed Salar

30.06.2021 - 00:02

Koca ülke ağzına kadar dolu hapishanelerle, işkence, kötü muamele, kadına şiddet, çıplak arama, on binlerce KHK mağduriyetleri ve yargısız infazlarla anılıyor...

23.06.2021 - 00:02

Kürd toplumu için modern anlamda bir ulus devlet talebinde bulunmamak 19. ve 20.YY'ın Kürt aydın-alim şahsiyetlerini işbirlikçi, statükocu, pasif ve egemen güçlerin oyuncağı yapmadı.

16.06.2021 - 00:00

Tabii; Abdülhamid gibi İttihatçıların da Nursi'nin tavsiyelerine kulak kapadığı, Hamidiye Sistemine dair icraatlarından anlaşılıyor.

09.06.2021 - 00:03

Günümüz köy koruculuk sisteminin, PKK çevrelerince Abdülhamid'in Hamidiye Alaylarının çağdaş versiyonu olarak değerlendirildiğini biliyoruz...

02.06.2021 - 00:00

Hamidiye Alaylarında Kürtler ağırlıkta olsa da Arap, Türkmen ve Karapapak aşiretlerine de yer verilmiştir.

26.05.2021 - 00:01

Bediüzzaman, Kürdlerin Türklerle ittihadının lüzumuna vurgu yaptığı aynı zaman diliminde Kürdlerin Ermenilerle ittifakını da tavsiye etmiştir.

19.05.2021 - 00:12

Bugün; çoğu kez ezenin, güçlünün, resmi otoritenin ekmeğine yağ süren şiddet faktörünün, ezilen sınıf ve ulusların derdine deva olmadığı artık görülmelidir.

12.05.2021 - 00:05

Erzincan üzeri Erzurum'a geçen Bediüzzaman işte tam da burada, Azadî'nin merkezi olarak kabul edilen Erzurum'da başta Cibranlı Halid Bey, Şeyh Said vb. siyasal ve dinî kişiliklerle görüşür.

28.04.2021 - 00:02

Evet; anti-demokratik, despot rejimlerin darbeler gibi şiddet içerikli eylemlere veya isyanlara her zaman ihtiyaçları vardır. Yoksa uzun ömürlü olamazlar!

//