Neşe Özgen

Neşe Özgen
Neşe Özgen

28.07.2017 - 03:29

Devleti meşru kılan vatan sınırlarıdır. Ve devlet kendi meşru tarihini sınırlarda yazar. Vatanı haritalandırmak, onu ticarileştirmekle başlar. Toprak bir kazanç, vatan bir kazanç kapısıdır.

21.07.2017 - 12:28

Kendi ismini kendisi alan bir dünyadayız, başarabilen herkes kendi adını kendisi almak ister, veriliyi reddeder. Zira insan, kendisine isim koyabilendir.

14.07.2017 - 02:59

İnsanın vatanı, gövdesinde taşıdığı “yer”den ibaret kalır mı? Son kırk yılın öyle bir göç acısı var ki üzerimizde, kırlardan kentlere oradan başka diyarlara…

07.07.2017 - 00:01

Yol kolaylaştıran olarak, bölenleri, uzaklaştıranları, sınırlandıranları ve yer’i mekanlaştırır, birleştirir, yükseltir. Yürürken yol da insan da, her ikisi de yücelir.

//