Ümit Kardaş

Ümit Kardaş
Ümit Kardaş

24.04.2022 - 00:02

Türkiye sürekli bir fasit daire içinde dönüp duruyor. Temel ve kadim sorunlarına çözüm üretmekten çok; yasaklarla sınırlanmış bir alan içinde kalan çapsız söylemlerle zaman kaybediyor.

19.04.2022 - 00:00

Bugünkü kültür canlı yeryüzüyle, sömürüye, yok etmeye ve açgözlülükle tüketmeye yönelik barbar bir ilişki kurmamızı teşvik etmekte.

14.04.2022 - 00:02

Açgözlü, meraklı, becerikli Sapiens kendi dışındaki türleri yok ederken, yarattığı adalet, eşitlik, özgürlük, estetik, etik değerlere yönelerek yeni bir küresel sistemi inşa edebilecek mi?

08.04.2022 - 18:43

'Çingenelerin bilinen tarihinin geçmişi yaklaşık bin yıl. Bin yıldır devlet kurmayan tek halk Çingeneler.'

01.04.2022 - 00:04

Küresel ölçekte adaletin, eşitliğin ve hukukun bulunmadığı, siyasetin sistemin aparatı olduğu bir durumda yeryüzü tüm canlılar bakımından öngörülemez durumda.

24.03.2022 - 00:01

Bir yanda savaşların ya da  iç çatışmaların dışarıya doğru savurduğu insanlar. Diğer yanda ölümü göze alarak insanca bir hayat umuduyla  sürüklenenler.

14.03.2022 - 00:04

İnsanlığın siyasetten bağımsız olarak silahlardan tamamen arındırılmış, doğaya odaklı ve insani yeni bir dünyayı inşa etmek için mücadele etmesi gerekiyor.

//