24.10.2020 - 14:49   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

Ümit Kardaş

Ümit Kardaş
Ümit Kardaş

14.08.2020 - 00:01

Muhalefetin öncelikle milliyetçi çağrışımlara açık bu nitelemeden vazgeçip, otokrasinin karşısına 'Demokrasi İttifakı' olarak çıkıp bu ittifakı daha kapsayıcı hale getirmesi gerekmekte.

04.08.2020 - 00:02

Adalet ve eşitlik gibi etik değerlere dayanan ve bu değerlere ulaşmayı hedefleyen hukukun bu anlamda barışın ahlakiliğini sağlaması görevidir.

06.07.2020 - 00:03

Devlet iktidarı, adil yargılanma hakkını yok ediyorsa burada medeniyet kaybını gösteren devlet vandalizmi söz konusudur.

17.06.2020 - 00:01

Hukuki olan bir hükümet, doğal hukukun esas ve ilkelerini ihlal ettiği oranda meşru olmaktan çıkabilir. Bu durum Ortaçağ’da 'tirani' olarak adlandırılmıştır.

08.06.2020 - 00:04

Kürtlerle çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü bir demokrasi inşasında işbirliği yapılmaması Beşinci Cumhuriyet’te de hiçbir şeyin değişmediğini hatta daha kötüye gittiğini göstermekte.